Terug naar Nieuws

Hoe ziet een goede factuur eruit?

Gepubliceerd op:

Een factuur opstellen, dat doen ondernemers in eerste instantie vaak zelf. Het maken van een factuur is niet gebonden aan een vaste opmaak, maar een aantal gegevens moet wel verplicht op de factuur worden vermeld. Hoe maakt u uw factuur rechtsgeldig?

 

Overigens is niet iedere ondernemer verplicht om volgens onderstaande regels te factureren. Taxichauffeurs en horecabedrijven kennen bijvoorbeeld deze strikte verplichting niet. Op de website van de Belastingdienst staat vermeld wanneer uw nota's wel aan onderstaande voorwaarden moeten voldoen.

Factuur opstellen

Een rechtsgeldige factuur bevat in ieder geval de volgende gegevens:

 • uw omzetbelastingnummer (btw-nummer)
 • een individueel factuurnummer. Facturen moeten doorlopend zijn genummerd
 • de factuurdatum
 • uw (bedrijfs)naam en adres
 • uw KvK nummer
 • de (bedrijfs)naam en het adres van de afnemer
 • de datum van de levering of de dienst
 • de hoeveelheid en soort geleverde goederen
 • de omvang en het soort geleverde diensten;
 • per omzetbelastingtarief: de eenheidsprijs exclusief omzetbelasting, eventuele kortingen wanneer deze niet in de eenheidsprijs zijn opgenomen, het toegepaste BTW-tarief en de uiteindelijke vergoeding.
 • bij vooruitbetaling: de datum van betaling (als die afwijkt van de factuurdatum);
 • het btw-bedrag (de omzetbelasting).

Voldoet uw factuur onverhoopt niet aan de bovengestelde vereisten?

Dan kan de nota niet als rechtsgeldig worden beschouwd en zal de ontvanger bijvoorbeeld geen gebruik kunnen maken van de btw-aftrek.

Dat laatste geldt natuurlijk ook voor uzelf: controleer de facturen die u ontvangt dus voor de zekerheid ook altijd even op bovenstaande criteria en attendeer de afzender tijdig op eventuele fouten.

 

Bent u niet zeker van uw facturen? Vraag het aan ons na!

 

 

Het is weer bijna aangiftetijd!

Het is weer bijna aangiftetijd!
Van 1 maart t/m 30 april 2018 moet de aangifte Inkomstenbelasting weer ingediend worden.