Terug naar Nieuws

Hoe om te gaan met wanbetalers?

Gepubliceerd op:

Wanbetalers. De nachtmerrie van iedere ondernemer. Hoe gaat u ermee om?

 

Uw klant kan veel redenen hebben om uw factuur (nog) niet te hebben betaald. Vaak zijn het simpele dingen; de persoon aan wie de factuur gericht was is op vakantie, er is een verkeerd banknummer gebruikt of de factuur zit nog in de enveloppe of ligt ergens onder op een stapel. In de meeste gevallen volgt op uw herinnering een excuus en wordt alsnog snel betaald.

Eerste herinnering
Met name de eerste herinnering kan het beste vriendelijk en zakelijk geformuleerd worden. Neem niet meteen een nieuwe betalingstermijn op; dat is nogal dwingend en in de meeste gevallen niet nodig. De geadresseerde weet vaak al wel dat hij in gebreke is gebleven en dat hij nu zo spoedig mogelijk alsnog moet betalen.

Bellen
Als klant na de herinnering (zeg een week lang) niet heeft gereageerd en ook niet heeft betaald, dan is het tijd voor een extra herinnering. Het beste is dan in principe om te bellen. Een dergelijke persoonlijke benadering is vriendelijker dan een brief en dat vergroot de kans op snelle betaling.

Tweede herinnering
Als ondanks deze eerdere acties nog steeds niet wordt betaald en ook niet inhoudelijk gereageerd, dan is het tijd voor een tweede betalingsherinnering. Deze mag nog steeds vriendelijk van toon zijn, maar u mag nu best incassomaatregelen aankondigen als er nu niet iets gebeurt.

Incassobureau
Als er dan nog steeds niet wordt betaald, zult u daadwerkelijk een incassobureau moeten inschakelen. U stelt dan uw debiteur in gebreke. Als u hem laat weten dat u nu met dwangmiddelen de vordering gaat innen, vermeld er dan ook bij dat alle kosten daarvan voor rekening van hem of haar zullen komen. Bij het vinden van een incassobureau kunt u als ondernemer het beste kiezen voor een bureau dat werkt op no cure no pay basis; dit betekent dat in de gevallen waarin niets geïncasseerd wordt, er bij u ook geen kosten in rekening gebracht worden.

Failliet
Let hierbij wel goed op wat er wel en niet onder no cure no pay valt. Vaak heeft deze constructie alleen betrekking op de fase waarin het incassobureau aanmaningen stuurt; de kosten van een deurwaarder en gerechtelijke procedure vallen daar dan dus niet onder. U kunt ze wel proberen bij uw debiteur in rekening te brengen, maar als deze failliet gaat, zult u in veel gevallen zelf voor de kosten moeten opdraaien.

Deurwaarder
Als ook ondanks de incassoprocedure niet wordt betaald, dan zal er een deurwaarder aan te pas moeten komen, bijvoorbeeld om beslag te leggen op gelden of goederen van uw debiteur. Ook de kosten van de deurwaarder kunt u na het in gebreke stellen in rekening brengen. Het is overigens de deurwaarder zelf die deze kosten daadwerkelijk zal verhalen op de schuldenaar. Mocht de deurwaarder geen heil zien in de inning, dan zal hij of zij daar tijdig melding van maken, zodat u niet met onnodige kosten geconfronteerd wordt. 

Rente
Bij het langer uitblijven van een betaling is het ook mogelijk om rente te vorderen over het openstaande bedrag. Hier geldt de wettelijke rente, die door de overheid wordt vastgesteld. 

 

Ook wij kunnen u van dienst zijn met debiteurenbeheer. Als u meer informatie wilt neemt u dan contact met ons op. 

 

Het is weer bijna aangiftetijd!

Het is weer bijna aangiftetijd!
Van 1 maart t/m 30 april 2018 moet de aangifte Inkomstenbelasting weer ingediend worden.